Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ο Σ.Ο Περιστερίου διοργανώνει ατομικό τουρνουά με Ελβετικό σύστημα 7 γύρων, με εθνική (ΕΣΟ) και διεθνή αξιολόγηση.


ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο Σ.
O.Περιστερίου Κρέσνας 80-82 (Γήπεδο Ατρομήτου)
Σταθμός Μετρό Αγ. Αντωνίου και στη συνέχεια λεωφορείο (821) στάση γήπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1Ος γύρος : Τρίτη 10-1-2012 6.00 μ.μ
ΑΓΩΝΩΝ
2ος γύρος : Τρίτη 17-1-2012 6.00 μ.μ
3ος γύρος : Τρίτη 24-1-2012 6.00 μ.μ
4ος γύρος : Τρίτη 31-1-2012 6.00 μ.μ
5ος γύρος : Τρίτη 07-2-2012 6.00 μ.μ

6ος γύρος : Τρίτη 14-2-2012 6.00 μ.μ
7ος γύρος : Τρίτη 21-2-2012 6.00 μ.μ

v Aναβολές επιτρέπονται για σοβαρό λόγο μετά από συμφωνία με τον αντίπαλο και ενημέρωση του διαιτητή. Οι αναβολές παίζονται μόνο Παρασκευή. Οι παίκτες δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε εξαίρεση από οποιοδήποτε γύρο. Στο τελευταίο γύρο δεν δίνονται αναβολές για οποιοδήποτε λόγο. Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας www.soperisteriou.gr και στην ιστοσελίδα chess results.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 1 ώρα και 30 λεπτά ανά παίκτη για όλη την παρτίδα και μισό λεπτό ανά κίνηση
από την πρώτη κίνηση. Εάν ο παίκτης δεν έχει προσέλθει μια ώρα από την προγραμματισμένη έναρξη του
γύρου μηδενίζεται, εκτός εάν ο διαιτητής πάρει διαφορετική απόφαση. Εάν χωρίς σοβαρό λόγο δεν έχει
ειδοποιήσει εγκαίρως για τη μη προσέλευσή του, θεωρείται αποχωρήσας από το τουρνουά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Έχουν όλοι ανεξαρτήτως δυναμικότητας ή ένταξής τους σε σύλλογο, με παράβολο συμμετοχή15€,καταβλητέο
πριν από την έναρξη του 1ου γύρου . (όσοι δηλωθούν εκπρόθεσμα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τον
2Ο γύρο!). Ώρα προσέλευσης κατά την έναρξη 5μ.μ-5.30μ.μ το αργότερο.

ΕΠΑΘΛΑ: 1Ος νικητής : 30% των παραβόλων
2ος νικητής : 20% των παραβόλων
3ος νικητής : 10% των παραβόλων

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ .Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
: Για την άρση των ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν τα εξής κριτήρια:
α) Αποτέλεσμα μεταξύ ισόβαθμων παικτών( εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),

β)Bucholz

γ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης της.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΩΝΩΝ
ΔΙΑΤΗΤΗΣ:
Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο Γιώργος Μάλφας ενώ Διαιτητές οι Ιάκωβος Λαπατάς και Σοφοκλής Γκούβας


ΔΗΛΩΣΕΙ Σ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στον Ιάκωβο Λαπατά (6947156137), στο τηλ. του συλλόγου 210-5753713 και στο-
e-mail
info@soperisteriou.gr αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ELO FIDE-EΣΟ,Τηλέφωνο)
Ανώτατο όριο συμμετοχής 40 άτομα θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.

ΣΚΑΚΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Μία σειρά από τουρνουά ξεκινά από την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στο εντευκτήριο του Πανελληνίου αναλυτικά:

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BLITZ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος - ΑΠΟ Κότινος Χολαργού
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κολυβάς Πέτρος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευγενία Ζευγίτη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό εννέα (9) γύρων
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο Πανελληνίου, Μαυροματαίων 26 Αθήνα (πλησίον Πεδίου του Άρεως. Στάση συγκοινωνιών:ΟΤΕ (Πατησίων) , Μαυροματαίων (Πανελλήνιος), Σταθμός Ηλεκτρικού Βικτώρια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012
10:45 π.μ. Επιβεβαίωση συμμετοχών
11:00 π.μ. 1ος γύρος
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 5 λεπτά για κάθε παίκτη για την ολοκλήρωση κάθε παρτίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι ανεξαρτήτως δυναμικότητας ή ένταξής τους σε σύλλογο. Ανώτατo όριο: 48 άτομα - θα τηρηθεί προτεραιότητα.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γενικό Παράβολο 5 €.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο e-mail: alexeuge4@yahoo.gr ή στην Ευγενία Ζευγίτη (6977330993 & 6971641560 whats up) ή 30΄ λεπτά πριν την έναρξη στο χώρο των αγώνων με την φυσική παρουσία του παίκτη.

ΚΑΙΣΣΑ 14

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πανελλήνιος Γ.Σ. – ΑΠΟ Κότινος Χολαργού
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κολυβάς Πέτρος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζευγίτη Ευγενία
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό Επτά (7) γύρων
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:3Ο Σκακιστής που δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο εντός μίας (1) ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξη του γύρου, μηδενίζεται.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο Πανελληνίου Γ.Σ., Μαυροματαίων 26 Αθήνα (πλησίον Πεδίου του Άρεως). Στάση συγκοινωνιών: ΟΤΕ (Πατησίων) Μαυροματαίων (Πανελλήνιος) Σταθμός Ηλεκτρικού Βικτώρια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
• 1ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12 Ιανουαρίου 2012 18:30
• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Ιανουαρίου 18:30
• 2ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 19 Ιανουαρίου 2012 18:30
• 3ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 26 Ιανουαρίου 2012 18:30
• 4ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 2 Φεβρουαρίου 2012 18:30
• 5ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 9 Φεβρουαρίου 2012 18:30
• 6ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 16 Φεβρουαρίου 2012 18:30
• 7ος ΓΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 18:30
*Αναβολές δίδονται μόνο για σοβαρούς λόγους και διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης με τον διαιτητή.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90΄ συν 30΄΄ ανά κίνηση για κάθε παίκτη. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη την διάρκεια της παρτίδας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι ανεξαρτήτως δυναμικότητας ή ένταξής τους σε σύλλογο. Ανώτατo όριο: 48 άτομα. Θα τηρηθεί προτεραιότητα.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20 Ευρώ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στην διαιτητή Ευγενία Ζευγίτη (6977330993 - 210 5778465 μετά τις 4:00 μ.μ.) ή στο email alexeuge4@yahoo.gr αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ELO FIDE- ΕΣΟ, τηλέφωνο).


ΓΙΑ ΠΑΙΧΤΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 1800 ΕΛΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πανελλήνιος Γ.Σ. – ΑΠΟ Κότινος Χολαργού
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κολυβάς Πέτρος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζευγίτη Ευγενία – Παγκαλή Μαριάννα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό Επτά (7) γύρων
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:ΟΟ Σκακιστής που δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο εντός μίας (1) ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξη του γύρου, μηδενίζεται.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Σκακιστικός χώρος Πανελληνίου Γ.Σ., Μαυροματαίων 26 Αθήνα (πλησίον Πεδίου του Άρεως). Στάση συγκοινωνιών: ΟΤΕ (Πατησίων) Μαυροματαίων (Πανελλήνιος) Σταθμός Ηλεκτρικού Βικτώρια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
• 1ος ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Ιανουαρίου 2012
• 2ος ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Ιανουαρίου 2012
• 3ος ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Ιανουαρίου 2012
• 4ος ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Φεβρουαρίου 2012
• 5ος ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Φεβρουαρίου 2012
• 6ος ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 Φεβρουαρίου 2012
• 7ος ΓΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Μαρτίου 2012
*Αναβολές δίδονται μόνο για σοβαρούς λόγους και διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης με τον διαιτητή.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90΄ συν 30΄΄ ανά κίνηση για κάθε παίκτη. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη την διάρκεια της παρτίδας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Παίχτες με διεθνές ή ελληνικό έλο χαμηλότερο ή ίσο του 1800. Ανώτατo όριο: 48 άτομα. Θα τηρηθεί προτεραιότητα.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20 Ευρώ. Εξαιρούνται του παραβόλου οι έφηβοι-ες κάτω των 16 (γεννημένοι την 1/1/1996 και μετά) του Πανελληνίου – Κότινου


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στο: marianna_gia_skaki@yahoo.gr ή τηλεφωνικά στο 6956021779 ή και κατευθείαν στο χώρο των αγώνων 30 λεπτά πριν από την έναρξη του 1ου γύρου.

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 2012

Με το νέο έτος επανερχόμαστε και στην κανονική προβολή του blog.

Πολλές ευχές σε όλα τα μέλη της ομάδας και τον Σκακιστικό κόσμο υγεία και αγάπη μαζί με όση αισιοδοξία μπορεί να αντλήσει ο καθένας μας.

Αγωνιστικά το 2011 μας άφησε με πολλές διοργανώσεις αλλά και απώλειες αγαπητών Σκακιστών.

Αυτή την εβδομάδα διεξάγονται τα Τελικά του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος κάτω των 18, 20 στην Νίκαια.
Κυανέρυθρες συμμετοχές ο Γιάννης Πουλόπουλος και ο Στέφανος Πουλίδης.

Στα δικά μας θα έχουμε σύντομα την κοπή της πίτας ενώ στις 15/1 ξεκινά το Αττικής Φιλίας. Ταυτόχρονα θα διεξαχθούν ο ΠΟΑ και οι Τοπικές κατηγορίες.

ΥΓ. Το βίντεο της Α΄Εθνκής έκλεψε τις εντυπώσεις και εκτός Ελλάδος

Καλή Χρονιά
Καλή Εβδομάδα




.

.
.

.

.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ